Kontakt

GSI s.c.
Janusz Kawecki, Izabela Koczywąs

ul. Władysława Łokietka 15/41
44-100 Gliwice

tel: (32) 232 22 61
e-mail: biuro@gsi.net.pl